[AFL. 1] Opdrachten toegelicht

Tijdens de opnames van ENIGMA gebeurt er veel. Zo veel, dat het voor ons soms onmogelijk is om alles in beeld te brengen. In de rubriek ‘Opdrachten toegelicht’ duiken we dan ook verder in de opdrachten, zodat je als kijker precies weet waar de kandidaten mee te dealen hadden. Deze keer: Sleutelpositie en Dichtbundel, de opdrachten uit aflevering 1!

Opdracht 1 – Sleutelpositie (hier terugkijken)
Voor de eerste opdracht van het seizoen reizen de kandidaten af naar het Oranjepark in Apeldoorn. Daar liggen houten bordjes omgekeerd in een cirkel, met in het midden een kistje. Iedere kandidaat neemt plaats bij een bordje naar keuze. Op de bordjes staan rekenopgaven, waarbij gebruik wordt gemaakt van informatie van de medespelers. Het antwoord op de rekenopgave vormt de code die nodig is om één van de slotjes van het kistje te openen. Opent een kandidaat zijn slot, dan verdient deze 600 euro. Echter, voor iedere poging die volgt gaat daar 50 euro vanaf. Is het na tien pogingen nog steeds niet gelukt, dan blijft het slotje ongeopend en keert de kandidaat met lege handen terug. Weet de groep samen het kistje te openen, dan verdienen zij allemaal hun eerste rechtstreekse hint naar hun duopartner.

I – Marina
(aantal doopnamen Angela – huisnummer Samuel in kwadraat) x aantal 25-plussers

II – Noralie
(leeftijd Dylan in april 2037 [:] aantal sleutels aan sleutelbos Jorn) [x] aantal E’s in alle achternamen

III – Bas
eerste twee cijfers postcode Jorn [:] huisnummer Jordy [x] favoriete alcoholische drank Bas

IV – Jorn
(aantal mensen dat met deur open slaapt [+] lengte Mark) [:] geboortedag Jens

V – Josse
lengte Josse [:] aantal stieren + favoriete jeugdserie Noralie

VI – David
geboortejaar Bas [:] aantal namen met ‘MARI’ – 1/8e van Jordy’s huisnummer

VII – Angela
verschil in centimeters tussen de langste en kleinste kandidaat [x] aantal letters bijnaam Lucas [+] geluksgetal Noralie

VIII – Mark
leeftijd van de vader van Mark [x] aantal getrouwde kandidaten [+] favoriete radiozender Tiffany

IX – Jordy
geboortemaand Noralie [x] schoenmaat Angela [-] aantal kandidaten met chocolademelk als favoriete warme drank

X – Tiffany
aantal kandidaten die geld verkiest boven kennis [x] aantal kandidaten die kennis verkiest boven macht [x] leeftijd broer Jorn

XI – Dylan
(Schoenmaat van de jongste en en oudste kandidaat samen) (x) Aantal klinkers in de volledige namen van Dylan en Jorn (-) huisnummer Jens

XII – Samuel
leeftijd Angela in mei 1983 [+] aantal sleutels aan sleutelbos Marina [x] aantal A’s in alle achternamen

XIII – Jens
(Huisnummer van Bas (x) De leeftijd van de moeder van David) (:) Aantal personen met een broer/broertje

XIV – Lucas
Huisnummer van Josse (x) Geluksgetal van Tiffany (+) Aantal personen met die geboren zijn in het eerste kwartaal van het jaar

Opdracht 2 – Dichtbundel (hier terugkijken)
Voor de tweede opdracht van de aflevering trokken twaalf kandidaten een woonwijk in. Twee anderen bleven achter met de taak om de groep – opgesplitst in twee teams – te navigeren via de portofoon. Zij gingen op zoek naar delen van het gedicht ‘Herinneringen aan Holland’ van Ernst Marsman. Echter, telkens kwamen zij voor een keuze te staan: welk van de twee strofes komt daadwerkelijk uit het beroemde gedicht en welke is verzonnen? Op één van de plaatsen die op de kaart stonden aangeduid lag de sleutel tot het antwoord: een websitelink waarop het gedicht in zijn volledigheid te lezen was. Toch is deze niet gevonden en hebben de kandidaten het geheel op eigen kennis gered.

JUISTE VERSIE
Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig laagland gaan.

Rijen ondenkbaar
ijle populieren als hooge pluimen
aan den einder staan.

En in de geweldige ruimte
verzonken de boerderijen
verspreid door het land.

Boomgroepen, dorpen, geknotte torens,
kerken en olmen
in een grootsch verband.

De lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige dampen gesmoord.

En in alle gewesten wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen
gevreesd en gehoord.
VERZONNEN VERSIE
Lopend door Holland,
zie ik breede rivieren
traag door idyllisch laagland gaan.

Rijen ondenkbaar hooge populieren
in mistroostige glorie
aan den einder staan.

En in het ledige domein
ontsproten de boerderijen
verspreid door het land.

Lanen, dreven, dorpen,
geknotte wilgen, kerken en olmen
in een grootsch verband.

De wolken hangen er laag
en de zon wordt er langzaam in grijze
meerkleurige dampen gesmoord.

En in eender welk gewest
wordt de kracht van het water
met zijn eeuwige rampen gevreesd en gehoord.
Add Comment